• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Magyar népmese - hagyományos mesemondás
A szövegfolklór tanulása és tanításának módszertana


A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének közművelődési szakemberek számára akkreditált 60 órás képzése (a pedagógusok számára az akkreditáció folyamatban van) a magyar népmese hiteles, stílusos előadásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani felkészítést, a mesemondáshoz kapcsolódó néprajzi, irodalmi és előadói ismeretek elsajátítását tűzte ki
célul.

 

A tanfolyam indítását az a felismerés motiválta, hogy miközben a népzene, a néptánc és a kézművesség mozgalmainak kiépített módszertani háttérbázisa van, a szövegfolklórral foglalkozó szakemberek és érdeklődők, akik immár szintén egy országos mozgalmat képviselnek, eddig sem megfelelő segédanyagokkal, sem a fejlesztéshez szükséges szakmai képzési lehetőségekkel nem rendelkeztek. A népmesével kapcsolatban elsősorban az olvasáskultúra, a folklórszövegek nyomtatásban való megjelentetése, vagy egyéb, az írásbeliséget feltételező kérdéskörök mentén lehetett tájékozódni.
Tanfolyamunk ezzel szemben a népmese természetes, szóbeli létét, a szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeket tartja szem előtt.

A tanfolyam elméleti részében a hallgatók a népmese, valamint a rokon népköltészeti műfajok jellemzőinek tisztázásán túl megismerkedhetnek a magyar népmesekutató-iskola legfőbb eredményeivel, a magyar népmese nemzeti, illetve táji jellegzetességeivel, valamint a legjelentősebb hagyományőrző mesemondó egyéniségek hagyatékával. Tájékozódhatnak a népmese-és mesemondói hagyomány változásairól, a népmese színpadi jelenlétének állapotáról, a
mesei nyelvezet sajátosságairól, valamint arról, hogy a meseszövegekben rögzült nyelvi kódok, hiedelemképzetek, illetve a mesei fantasztikum világának sajátosságai miképpen hatnak a gyermeki pszichére, vagy akár a felnőttek társadalmi tudatára.

A tanfolyam gyakorlati szakaszában a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal való közös foglalkozások segítségével alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat. A módszertani órák keretében megtanulhatják ezen technikák tudatos alkalmazásának, a meseszövegek stílusos, szabad variálásának módját, valamint mindezek hasznosítását a mesemondás tanításának folyamatában. A tanfolyam szakmai gyakorlatát egy mesemondó versenyen való hospitálás, valamint az itt szerzett tapasztalatok közös elemzése egészíti ki.

Az általunk felkért oktatók és előadók: Voigt Vilmos, Raffai Judit, Sándor Ildikó, Agócs Gergely, Fábián Éva, Berecz András évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a népmese kutatása és/vagy előadása területén.
A tanfolyam óráit összevont blokkokban, hétvégenként, a 2007 októbere és 2008 februárja közötti időszakban, a Hagyományok Háza épületének előadótermeiben tervezzük megtartani.

További információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (06-1/225-6067), valamint a jelentkezési lap letölthető: www.hagyomanyokhaza.hu

A képzés helyszíne: Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8.

Jelentkezési határidő: szeptember 25.