• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A magyar mesemondás hagyománya című könyvet Raffai Judit, az ELTE BTK Folklore tanszékén doktoráló szabadkai népmesekutató és múzeumpedagógus, a magyar egyéniségkutató iskola egyik folytatója írta.

 

A könyvet hiánypótlónak véljük, hiszen jórészt a mesemondás hagyományos gyakorlatára és ma is hasznosítható technikájára koncentrál, nem kizárólag elméleti összefoglalás.

Módszertani újdonsága a "Gyakorlati útmutató", amely kifejezetten a mesével foglalkozó, azt tanító pedagógusok, szervezők, felkészítők számára készült, kiegészülve konkrét gyakorlati, módszertani tanácsokkal. "A magyar nyelvterület mesemondói" c. lexikon-szerű fejezet a szakirodalomban először foglalja össze a magyar nyelvterület nagy (magyar és kétnyelvű) mesemondóinak életrajzi és bibliográfiai adatait.

A tematikus egységekbe rendezett bibliográfia a részletekbe menő szakirodalmi tájékozódáshoz járulhat hozzá, a széljegyzetek pedig a témakörökön belüli gyorsabb keresést segítik.

 

A könyv tartalma:

Szerkesztői előszó

Bevezető

I. Mi a népmese?

A népmese körülírása

Népmese és műmese különbsége

A magyar népmese formai jellemzői

A mesei szerkezet

A magyar népmese műfajai

A népmese és a rokon műfajok összehasonlítása

II. A népmese "élete"

1. A hagyományos mesemondás

A mesemondó-központú kutatás

A mesemondás alkalmai

Mesemondási technikák

Mesetanulás

2. A mese felfedezése -- élőszóból olvasmány

Mesegyűjtemények, mesefeldolgozások

A népmese hatása az irodalomra

3. A mesemondás felfedezése -- a mesemondás folklorizmusa

A mesemondás új alkalmai

A népmesemondó versenyek

III. Gyakorlati útmutató

A mese és a mesemondó kiválasztása

A mesemondás tanulása és tanítása

Hogyan gyűjtsünk népmesét?

IV. A magyar nyelvterület mesemondói

V. Fényképmelléklet

A hagyományos mesemondás gesztusai

Mesemondó-portrék

Szakirodalom

 

Forrás: Népművészeti Módszertani Műhely